Nieuws

[Vacature gesloten] Melkveehouder (fulltime)

We zoeken iemand die de verantwoordelijkheid pakt voor de melkveetak van De Patrijs. Je voert alle gebruikelijke werkzaamheden uit: van melken, dierverzorging en voeren tot maaien en inkuilen. Maar je staat er uiteraard niet alleen voor, teamleden van De Patrijs draaien ook melkdiensten, helpen mee waar nodig, en helpen met (het uitvoeren van) de plannen voor de transitie.

Lees meer »

Wat gaan we doen om het landschap te herstellen?

Op De Patrijs gaan we werken aan het herstellen van landschapselementen. We planten hagen en houtwallen aan, ontwerpen een agroforestrysysteem waarin vee en bomen worden gecombineerd, en gaan ook zorgen voor natuurvriendelijke oevers en bloemrijke akkerranden en slootkanten.

Lees meer »

Grond gezocht!

De Patrijs zoekt meer grond! We willen de import van veevoer afbouwen, en zouden graag meer ruimte hebben voor bijvoorbeeld akkerbouw en groenteteelt. Daarom zoeken we grond in de buurt van de boerderij, pacht of koop.

Lees meer »

Pompoenen

Pompoenen We hebben dit jaar prachtige pompoenen geteeld, samen met Gerrina Schipper en een groep enthousiaste vrijwilligers. Op een stukje akker naast ons Wilder Land

Lees meer »