Monitoring: hoe gaat het met de biodiversiteit?

Burgerboerderij De Patrijs werkt natuurinclusief: we willen niet alleen voedsel maar ook een natuurrijk landschap voortbrengen. Gelukkig ligt de boerderij in een omgeving met veel bosjes en andere natuurelementen, en zijn veel van onze buren – boeren, particulieren, landgoedeigenaren – al jaren bezig met het stimuleren van de natuur. 

Om te meten hoe het staat met de biodiversiteit op onze percelen én in de omgeving, hebben we een monitoringplan opgezet. Door jaar op jaar te meten kunnen we de ontwikkeling zien.

De monitoring is een drietrapsraket:

  1. We meten broedvogels, dagvlinders, hommels, nachtvlinders, regenwormen en planten met bestaande, gestandariseerde methodes op het bedrijf 
  2. We zoeken lokale kenners die inventarisaties willen doen van andere soortgroepen op het bedrijf en in de omgeving: zoogdieren, bijen, zweefvliegen, sprinkhanen, spinnen, slakken, mossen, paddestoelen, alles is welkom! 
  3. We organiseren een Bioblitz in het Pinksterweekend (27-29 mei): een weekend met kenners en specialisten, waarmee we een zo lang mogelijke soortenlijst van zoveel mogelijk verschillende plant- en diergroepen gaan opstellen. Meer informatie en aanmelding op deze pagina!

 

Daarvoor zoeken we jouw hulp! We zoeken mensen die:

  • mee willen monitoren, bijvoorbeeld door af en toe een vlinder- en hommelroute te lopen, een LED-emmer met nachtvlinders te checken, of mee te werken aan de broedvogelinventarisatie.
  • die verstand hebben van een soortgroep en een inventarisatie willen doen of daaraan meehelpen.
  • die mee willen doen met de BioBlitz!

 

Wil je meehelpen? Meld je bij Willem Drok: wdrok55@hotmail.com