Draag bij aan de transitie!

Ik ken nog geen boerenbedrijf met deze schaalgrootte dat zo'n transformatie doorgemaakt heeft.

Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur

Wij hopen de boerderij van de ooms van Johannes over te nemen, om er in de komende jaren een prachtige, biodiverse, gezonde en inspirerende plek van te maken. Dit kunnen wij echter niet alleen!

Het is niet voor niets dat veel boeren voor de gangbare weg kiezen. De grondprijzen in ons land zijn enorm hoog, de marges voor boeren op hun producten juist heel laag. Daarom richten veel boeren zich enkel op een zo hoog mogelijke opbrengst. Dat doen ze onder andere met behulp van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, en het gebruik van grote machines.

Wij willen laten zien dat het anders kan! We gaan van maximale productie per hectare naar voedselproductie binnen ecologische grenzen. Lees hier meer over onze plannen. 

Help mee aan gezonde, lokale voedselproductie

Het transformeren van deze gangbare boerderij naar een agro-ecologisch, duurzaam paradijs kost veel. Daarom vragen we jou om ons te helpen deze plannen te realiseren! Een deel van de financiering komt uit eigen vermogen, van een bank en het Nationaal Groenfonds. Daarnaast zijn wij een crowdfunding gestart om de transitie van deze boerderij naar een nieuwe toekomst te steunen!

Crowdfunding

Het is nu of ….. niet! Het welslagen van dit initiatief hangt af van het kunnen kopen van de bestaande
boerderij. De banken financieren alleen als er voldoende risicodragend kapitaal ingebracht wordt. De eerste helft daarvan is beschikbaar. In de komende maanden moet het resterend deel verzameld worden.

Een groep burgers, allemaal wonend in de omgeving van De Patrijs, is opgestaan om De Patrijs mogelijk te maken. Zij hebben de Coöperatie Patrijs500 opgericht en willen de komende maanden door middel van crowdfunding €500.000,- bij elkaar krijgen. Als dat lukt, kan de boerderij gekocht worden en kan de transformatie in gang worden gezet! Lees meer op cooperatie.depatrijs.eco 

Coöperatie Patrijs500

Coöperatie DePatrijs500 gaat 500 certificaten ter waarde van €1.000,- uitgeven. Leden kunnen één of meerdere certificaten kopen. Met de inleg wordt de coöperatie mede-eigenaar van de Burgerboerderij De Patrijs. Zo houdt de coöperatie zicht op de ecologische en maatschappelijke impact en de financiën van De Patrijs. Alle certificaten worden na verloop van tijd weer teruggekocht. Omdat eerst de bankleningen voldoende afgelost moeten worden, zal het wel geruime tijd (15 à 20 jaar) duren alvorens alle certificaten weer teruggekocht zijn.

Rendement
Belangrijkste motivatie om één of meer certificaten te kopen is dat je de transformatie van een gangbaar melkveebedrijf naar een gemengde, ecologische natuurinclusieve boerderij mede mogelijk maakt. De winst voor mens, dier en omgeving is de ‘return on investment’. Daarnaast kan je kiezen voor 1,5% rente, óf voor 2,5% korting op producten van de boerderij per aangekocht certificaat, met een maximum van 15% korting.  

Lidmaatschap coöperatie
Als certificaathouder ben je lid van de coöperatie DePatrijs500. De statuten van deze coöperatie zijn te vinden op de website van de cooperatie. De leden van de coöperatie zijn natuurlijk graag geziene bezoekers van de burgerboerderij. Er zullen periodiek activiteiten worden georganiseerd waardoor de leden van de coöperatie zich verbonden blijven voelen met De Patrijs.

Naturalening

Wil je de Burgerboerderij steunen met een naturalening en zo de komende 10 jaar genieten van gezonde en duurzame producten van de boerderij?
Je leent een bedrag van tenminste € 1.500,-. In ruil krijg je de komende 10 jaar elk jaar 10% van het geleende bedrag in de vorm van producten van de boerderij. Je kunt het bedrag zien als vooruitbetaalde aankoop van voedsel. Je kunt deze lening ook overdragen aan een ander persoon.
Ik wil het volgende bedrag in de vorm van een naturalening verstrekken:
Jaarlijks wordt 10% van deze lening afgelost in de vorm van afgenomen producten van Burgerboerderij de Patrijs. Dat betekent dat je per jaar de eerste 10% van dit bedrag dat je aan producten van de Burgerboerderij afneemt niet hoeft te betalen.

Wij willen het ánders gaan doen!

Wij willen een gangbare melkveehouderij omvormen tot een gemengd, natuurinclusief en klimaatvriendelijk bedrijf. Wij willen laten zien dat het kan: een in alle opzichten gezonde landbouw. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Om de boerderij van Johannes' ooms aan te kopen is 4,8 miljoen euro nodig. Voor de laatste € 500.000 is een burgercoöperatie bezig om 500 certificaten van € 1.000 te verkopen.

Word jij ook deelgenoot van Coöperatie de Patrijs?

Lees er meer over >>