De Patrijs kan nu landen!

De teller staat op...

van de € 375.000
0

Wij willen laten zien dat het kan: de transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een ecologisch verantwoorde en natuurinclusieve boerderij. Met eerlijke prijzen voor boeren en een korte weg van producent naar consument. Met een gezonde bodem, gesloten kringlopen en een innovatief verdienmodel.

Per 1 december 2022 hebben we een melkveehouderij in Laren (Gld) overgenomen, met dank aan hónderden burgers die een beetje mede-eigenaar zijn geworden van de boerderij. Meer dan € 1.000.000 is opgebracht door burgers uit de omgeving én uit de rest van Nederland. 

Jij kunt onderdeel uitmaken van de transitie in de landbouw

Ook jij kan nog bijdragen aan deze boerderij. Hoewel de financiering voor de overname van het bedrijf rond is, zijn er meerdere investeringen waar we nog geen budget voor hebben, die de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering kunnen bespoedigen. Daar kan jij financieel aan bijdragen. Zo werk je concreet mee aan de transitie naar een landbouw die goed is voor natuur, landschap en klimaat. Je kunt op twee manieren bijdragen aan dit initiatief: word deelgenoot of doneer!

Bekijk hieronder op welke manieren je kunt bijdragen. 


Word deelgenoot!

Je koopt één of meerdere certificaten van € 1.000. Daarmee koopt de coöperatie aandelen in de maatschappelijke BV die eigenaar wordt van de grond en de gebouwen. Zo word je een beetje mede-eigenaar van de boerderij!

Je kunt kiezen voor 1,5% rente wanneer het certificaat na zo’n 15-20 jaar wordt teruggekocht. 

Je sluit je aan bij honderden deelgenoten die meer dan € 700.000 bij elkaar hebben gebracht.


Doneer!

Ook kleinere bedragen helpen ons op weg! 

Met een donatie maak je het mogelijk dat we sneller meer biodiversiteit en landschapsherstel realiseren. 

 


Wat zijn de verschillen tussen een certificaat en een donatie?

 

Certificaat

Donatie

Juridische entiteit

Coöperatie De Patrijs 500

Burgerboerderij de Patrijs

Bedrag

€ 1.000 of een veelvoud daarvan

Elk bedrag is welkom!

Rendement

Keuze uit drie opties:

  1. 1,5% rente
  2. Per certificaat 2,5% korting op producten
  3. Geen rente, enkel rendement voor mens, dier en omgeving.

 

Rendement voor mens, dier en omgeving.

 

Hiermee kunnen we meer biodiversiteit en landschapsherstel realiseren!

Rentebetaling

Bij 1,5%: rendement wordt uitgekeerd bij inkopen certificaat

 N.v.t.

Zekerheid

Geen

 N.v.t.

Mate van inspraak in Burgerboerderij de Patrijs

Via de ledenvergadering van de Coöperatie

 Geen

Aflossing

Zodra de business case het toelaat

 N.v.t.

Mate van bijdrage aan ideële doelstelling van De Patrijs

   

    *****

    

    *****

Meer informatie

Cooperatie.depatrijs.eco