Draag bij aan de transitie!

Ik ken nog geen boerenbedrijf met deze schaalgrootte dat zo'n transformatie doorgemaakt heeft.

Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur

In 2021 hopen we de boerderij over te nemen, om er in de komende jaren een prachtige, biodiverse, gezonde en inspirerende plek van te maken. Dit kunnen wij echter niet alleen!

Het is niet voor niets dat veel boeren voor de gangbare weg kiezen. De grondprijzen in ons land zijn enorm hoog, de marges voor boeren op hun producten juist heel laag. Daarom richten veel boeren zich enkel op een zo hoog mogelijke opbrengst. Dat doen ze onder andere met behulp van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, en het gebruik van grote machines.

Wij willen laten zien dat het anders kan! We gaan van maximale productie per hectare naar voedselproductie binnen ecologische grenzen. Lees hier meer over onze plannen. 

Help mee aan gezonde, lokale voedselproductie

Het transformeren van deze gangbare boerderij naar een agro-ecologisch, duurzaam paradijs kost veel. Daarom vragen we jou om ons te helpen deze plannen te realiseren! Een deel van de financiering komt uit eigen vermogen en naar verwachting van een bank en het Nationaal Groenfonds. Daarnaast zijn wij een crowdfunding gestart om de transitie van deze boerderij naar een nieuwe toekomst te steunen!

2000

= 300 m2 duurzame landbouwgrond!

Crowdfunding

Om de overname en de transitie te kunnen financieren, is een behoorlijk bedrag nodig. Wij zien graag dat de grond weer in gemeenschappelijke handen komt en zijn daarom een crowdfunding gestart om een deel van de aankoop van de grond te kunnen financieren.  

 
Lees hieronder hoe jij ons ook kunt steunen!

Hoe kun jij ons financieel steunen?

Er zijn drie manieren waarop je de boerderij financieel kunt steunen:

  1. Schenking: schenk een bedrag! Hiermee kunnen we extra biodiversiteit en landschapsherstel realiseren.
  2. Naturalening: je leent een bedrag van tenminste € 1.500,-. In ruil krijg je de komende 10 jaar elk jaar 10% van het geleende bedrag in de vorm van producten van de boerderij. Je kunt het bedrag zien als vooruitbetaalde aankoop van voedsel. Je kunt deze lening ook overdragen aan een ander persoon.
  3. Lening:
    a. Je leent een bedrag van minimaal € 2.000 en voor minimaal 10 jaar, de rente ontvang je in de vorm van een mooier en biodiverser landschap. Met € 2.000 financier je 300 m2 duurzame landbouwgrond!
    b. Je leent een bedrag van minimaal € 5.000 en voor minimaal 25 jaar, naast een mooier en biodivers landschap ontvang je 0,5 % rente.

In principe lossen we de lening aan het einde van de looptijd in één keer af. Op verzoek lossen wij tussentijds af zodra er een nieuwe financier gevonden is.

Wat doen we met het geld?

Al het geld wordt ondergebracht in een stichting, Stichting Grondsteun. De stichting zal met het geld grond aankopen en onder maatschappelijke voorwaarden ter beschikking stellen aan de boerderij. Wanneer je geld schenkt kunnen we daarnaast nog extra biodiversiteitswinst realiseren.

Als financier ben je ieder jaar welkom bij een bijeenkomst waarin we delen wat er in dat jaar met het ingelegde geld is bereikt. Ook kun je uiteraard de boerderij bezoeken en kennismaken met de initiatiefnemers, Joanne en Johannes.

Is mijn geld daar veilig?

De stichting heeft een onafhankelijk bestuur. Grond is bovendien waardevast,  financieren van grond is dus betrekkelijk veilig.

Het is ons doel om in de loop van 2021 de benodigde financiering te hebben gerealiseerd. Lukt dat niet, dan zoeken we eerst andere mogelijkheden om de boerderij aan te kopen. Wanneer de aankoop echt onhaalbaar blijkt, gaan we over tot terugbetaling. Jij krijgt dus hoe dan ook waarde voor je geld, of je geld terug.

Schenken of lenen

Wil je de boerderij steunen met een schenking of lening? Vul het donatie- en leningformulier in op de website van Stichting Grondsteun!

Naturalening

Wil je de Burgerboerderij steunen met een naturalening en zo de komende 10 jaar genieten van gezonde en duurzame producten van de boerderij?
Ik wil het volgende bedrag in de vorm van een naturalening verstrekken:
Jaarlijks wordt 10% van deze lening afgelost in de vorm van afgenomen producten van Burgerboerderij de Patrijs. Dat betekent dat je per jaar de eerste 10% van dit bedrag dat je aan producten van de Burgerboerderij afneemt niet hoeft te betalen.

Word lid van de Burgerboerderij!

Wij transformeren een gangbaar melkveebedrijf naar een agro-ecologische burgerboerderij: we sluiten kringlopen, verrijken het landschap en versterken de biodiversiteit.

Inmiddels leveren wij onze eerste producten! Als lid van Burgerboerderij de Patrijs krijg je toegang tot onze afhaalpunten (nu al in Zutphen, straks ook in Vorden en omstreken), waar je 7 dagen per week je versproducten kunt afhalen. Word ook lid en draag zo bij aan de transitie naar een duurzamere landbouw!