Word mede-eigenaar van de boerderij!

We zijn volop bezig met de overname van de boerderij. We willen laten zien dat het kan: de transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een ecologisch verantwoorde en natuurinclusieve boerderij. Met eerlijke prijzen voor boeren en een korte weg van producent naar consument. Met een gezonde bodem, gesloten kringlopen en een innovatief verdienmodel. Burgerboerderij De Patrijs is een bedrijf van de toekomst, met als doel de ommezwaai in de landbouw concreet handen en voeten te geven.

De businesscase is prima, maar de schaalgrootte, diversiteit en organisatie zijn zo uniek dat we buiten de normale lijntjes kleuren. En dat vinden financiers lastig. Met alleen de bank lukt het niet.

Coöperatie de Patrijs is opgericht om het wél mogelijk te maken. Om de laatste 500.000 euro bij elkaar te krijgen geeft de coöperatie 500 deelcertificaten uit van 1000 euro. U kunt lid worden van de coöperatie door één of meerdere certificaten te kopen. Daarmee wordt u ook mede-eigenaar van de boerderij en draagt u bij aan een duurzame toekomst van De Patrijs én het in gang zetten van een omslag in de landbouw!

Naturalening

Wil je de Burgerboerderij steunen met een naturalening en zo de komende 10 jaar genieten van gezonde en duurzame producten van de boerderij?

Je leent een bedrag van tenminste € 1.500,-. In ruil krijg je de komende 10 jaar elk jaar 10% van het geleende bedrag in de vorm van producten van de boerderij. Je kunt het bedrag zien als vooruitbetaalde aankoop van voedsel. Je kunt deze lening ook overdragen aan een ander persoon.

Hieronder vind je het inschrijfformulier.

Naturalening

Ik wil het volgende bedrag in de vorm van een naturalening verstrekken:
Jaarlijks wordt 10% van deze lening afgelost in de vorm van afgenomen producten van Burgerboerderij de Patrijs. Dat betekent dat je per jaar de eerste 10% van dit bedrag dat je aan producten van de Burgerboerderij afneemt niet hoeft te betalen.