Project Professionalisering korte keten natuurinclusieve boerderijen Lochem-Bronckhorst-Zutphen

Het project Burgerboerderij de Patrijs voorziet in het professionaliseren van een korte voorzieningsketen met levering aan burgers woonachtig in de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Hierdoor neemt de verwerkingscapaciteit voor de eigen producten toe. In combinatie met de focus op een betere communicatie en marketing neemt hierdoor het verdienvermogen van de deelnemers toe en wordt het mogelijk extensiever en natuurinclusiever te werken. Voor dit project is door de EU een subsidie toegekend van €120.000.

  

De doelstelling van het project is om een natuurinclusieve manier van produceren mogelijk te maken. Dit wordt gecombineerd met een andere manier van afzet. Bij deze wijze van produceren wordt uitgegaan van het principe van kringlooplandbouw, waarbij zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. De EU-subsidie is een bijdrage in het aanschaffen van de benodigde apparatuur om natuurinclusief werken rendabel te maken.

De andere wijze van afzet creëert een meerwaarde voor zowel de producent (betere prijs), de afnemer (gegarandeerde afzet door consumenten als lid van de organisatie) als de consument (gezonde producten). Door de financiële ondersteuning van de EU is het mogelijk om lokale verkooppunten in te richten waar leden van de coöperatie verse producten kunnen kopen die op een natuurinclusieve manier geproduceerd zijn. Ook wordt het hierdoor mogelijk om via verschillende kanalen dit initiatief onder de aandacht te brengen.

Partners in het project zijn: Bert Wagenvoort, Burgerboerderij de Patrijs, Driekant, Landgoed Velhorst, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Lochem en Gemeente Zutphen.