Juridische structuur

In de aanloop naar de overname van de boerderij hebben we gezocht naar de meest passende juridische structuur. We wilden dat de structuur dienstbaar is aan een aantal principes, waaronder:

 1. Het bedrijf is van zichzelf.
 2. We werken met elkaar samen op basis van gelijkwaardigheid en daarmee zelfsturend (zoals beschreven in het boekje Organiseren als Spreeuwen).
 3. We willen dat boeren kunnen komen en gaan zonder dat daarbij een kapitaalsvraagstuk komt kijken.
 4. We willen dat de boerderij ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijft.
 
Na wat gepuzzel en zoekwerk en met hulp van adviseurs kwamen uit op (zie ook afbeelding hieronder):
 1. Een stichting die uiteindelijk eigenaar en bestuurder is en enig aandeelhouder met winstrecht van de BV: alle medewerkers van de maatschap in een adviesraad, waaruit een bestuur geloot wordt.
 2. Een BV waarin het eigendom van grond, erf en gebouwen zit. De Coöperatie de Patrijs500 en de Beheer Regelink BV (van Johannes Regelink) hebben winstrechtloze aandelen van de BV.
 3. Een maatschap waarin de BV en de boeren die op de boerderij wonen participeren. In een maatschapscontract is vastgelegd welk uurtarief de boeren voor hun werkzaamheden krijgen, welke andere voorwaarden (zoals kost en inwoning) én ervoor zorgt dat de boeren hierin geen kapitaal opbouwen. Andere medewerkers worden vergoed als inhuurkracht (ZZP) of in loondienst.

Organogram

Formele verwijzingen:

KVK Stichting Burgerboerderij de Patrijs: 83230084 (statuten)
KVK Burgerboerderij de Patrijs BV: 83274804 (statutenaandeelhoudersovereenkomst)
KVK Coöperatie de Patrijs500: 83341110 (statuten)
KVK Beheer Regelink BV: 14129107
KVK Burgerboerderij de Patrijs maatschap: 84382082 (maatschapscontract)

Maten in Burgerboerderij de Patrijs maatschap:
 • Burgerboerderij de Patrijs BV
 • Joanne Malotaux
 • Johannes Regelink
 • Luuk de Gooijer
 
Bestuur van Stichting Beheer Burgerboerderij de Patrijs:
 • Alijanna Dikker
 • Joanne Malotaux
 • Luuk de Gooijer
 
 • Koen Wasmus
 • Jeroen Klooster
 • Rutger Prakke

Vragen?

Neem contact op met Johannes: johannes@depatrijs.eco, 06-55738510