De Patrijs

De patrijs is een prachtige plattelandsvogel, die zich thuis voelt in een kleinschalig afwisselend landschap. De intensieve landbouw laat weinig ruimte voor de patrijs: er zijn geen ruige plekjes meer waar de patrijs zijn nesten kan bouwen en er zijn steeds minder insecten waar de patrijzen hun kuikens mee voeren.

Om de patrijs weer terug te laten komen in ons landschap, is een ander soort landbouw nodig: kleinschaliger, zonder  bestrijdingsmiddelen, met ruimte voor houtwallen, ruige randjes en kleinschalige, gevarieerde akkers en graslanden.

De patrijs is onze icoonsoort. Wij creëren graag een plek waar de patrijs zich thuis voelt. Als het goed gaat met de patrijs, dan gaat het ook goed met andere wilde planten en dieren. Als over enkele jaren de eerste patrijzen weer broeden op ons land, weten wij dat we op de goede weg zijn!

Lees meer over onze plannen voor duurzame landbouw.