De Patrijs

De patrijs is een prachtige plattelandsvogel, die zich thuis voelt in een kleinschalig afwisselend landschap. Vroeg er kwam de Patrijs in onze regio heel veel voor, nu nog maar sporadisch.

Om de patrijs te laten floreren in ons landschap, hebben we een kleinschalige extensieve landbouw nodig: zonder bestrijdingsmiddelen, met ruimte voor houtwallen, ruige randjes en kleinschalige, gevarieerde akkers en graslanden. Er zijn dan weer ruige plekjes waar de patrijs zijn nesten kan bouwen en er zijn steeds weer meer insecten waar de patrijzen hun kuikens mee voeren.

De patrijs is onze icoonsoort. Wij creëren graag een plek waar de patrijs zich thuis voelt. Als het goed gaat met de patrijs, dan gaat het ook goed met andere wilde planten en dieren. Als over enkele jaren de eerste patrijzen weer broeden op ons land, weten wij dat we op de goede weg zijn!

Lees meer over onze plannen voor duurzame landbouw.