De Patrijs

De patrijs is een prachtige plattelandsvogel, die zich thuis voelt in een kleinschalig afwisselend landschap. De intensieve landbouw laat weinig ruimte voor de patrijs: er zijn geen ruige plekjes meer waar de patrijs zijn nesten kan bouwen en er zijn steeds minder insecten waar de patrijzen hun kuikens mee voeren.

Op dit moment zijn ook rondom onze boerderij geen patrijzen te bekennen. Om de patrijs weer terug te laten komen in ons landschap, is een ander soort landbouw nodig: kleinschaliger, zonder  bestrijdingsmiddelen, met ruimte voor houtwallen, ruige randjes en kleinschalige, gevarieerde akkers en
graslanden.

De patrijs is onze icoonsoort. Wij maken van deze boerderij graag weer een plek waar de patrijs zich thuis voelt. Als het goed gaat met de patrijs, dan gaat het ook goed met andere wilde planten en dieren. Als over enkele jaren de eerste patrijzen weer broeden op ons land, weten wij dat we op de goede weg zijn!

Word lid van de Burgerboerderij!

Wij transformeren een gangbaar melkveebedrijf naar een agro-ecologische burgerboerderij: we sluiten kringlopen, verrijken het landschap en versterken de biodiversiteit.

Inmiddels leveren wij onze eerste producten! Als lid van Burgerboerderij de Patrijs krijg je toegang tot onze afhaalpunten (nu al in Zutphen, straks ook in Vorden en omstreken), waar je 7 dagen per week je versproducten kunt afhalen. Word ook lid en draag zo bij aan de transitie naar een duurzamere landbouw!