Over ons

Joanne Malotaux (1987) studeerde Biologie, Bos- en Natuurbeheer én deed de lerarenopleiding voortgezet onderwijs. Als docent zette ze een schooltuin op bij een middelbare school om leerlingen meer bij natuur en voedsel te betrekken. Nu gaat zij zich richten op het leggen van verbindingen tussen het (agrarisch) onderwijs en de beroepspraktijk.

“Ik ben les gaan geven vanuit een idealisme voor een betere wereld. Steeds vaker zie ik wat er niet klopt aan ons voedselsysteem. Nederland is in de landbouw altijd een voorbeeld geweest. Nu kunnen we het verschil gaan maken: van een goed voorbeeld een beter voorbeeld, met een mooier landschap en meer biodiversiteit.”

Johannes Regelink (1988) studeerde Bos- en Natuurbeheer en een Master Leren en Innoveren. Hij is een pionier en maatschappelijk ondernemer. Zo richtte hij ecologisch adviesbureau Regelink Ecologie & Landschap op, dat hij in 2019 overdroeg aan de medewerkers. Ook is hij nog betrokken bij het Adviesloket Bodem en Natuur en RANOX natuuraannemer. Hij ziet de grote effecten die de huidige landbouw op de natuur heeft en wil daar, onder andere als transitiemaker bij Squarewise, verandering in brengen.

“Experimenteren past bij mij, innoveren met de poten in de klei. Ik zie wat voor extreme impact de landbouw heeft op de natuur. Nu wil ik laten zien dat het anders kan, ook bij een gangbaar bedrijf van deze omvang.”

 

Joanne en Johannes zijn de initiatiefnemers van Burgerboerderij de Patrijs. Door hun achtergrond weten ze als geen ander hoe natuurlijke processen in elkaar steken. Ze hebben in de loop der jaren bovendien een groot netwerk opgebouwd in zowel de agrarische als ecologische hoek.

Zij worden ondersteund door een Raad van Advies.

 

Raad van Advies

Joanne en Johannes worden ondersteund door diverse mensen die veel ervaring hebben met het opzetten van vergelijkbare initiatieven. 

 

 

Wim Schippers nam de boerderij van zijn schoonfamilie over en bouwde aan een burgerboerderij onder de rook van Rotterdam. Inmiddels is het bloeiende bedrijf overgedragen aan de volgende generatie. Hij schreef er het boekje ‘Boeren met ontzag’ over. Daarnaast schreef hij het boekje ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’.
Geert-Jan van de Burgt was vennoot van boerderij Veld en Beek in Doorwerth en is voorzitter van de Ledencoöperatie Veld en Beek. De boerderij ontstond zonder eigen fysieke plek, met de verkoop van zuivel aan eigen leden. Vanaf het moment dat de boerderij ook een fysieke plek kreeg was Geert-Jan betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van de veehouderij en de verzuiveling.

Kees Water adviseert al meer dan 25 jaar bij omschakelingen naar biologische bedrijfsvoering. Hij heeft veel ervaring met het invoegen van neventakken als zuivelbereiding en natuur- en landschapsbeer in bedrijfsplannen.

Gerjo Korskamp nam het gangbare melkveebedrijf over en maakte daar een bio-dynamische gemengde boerderij van: Boerderij Ruimzicht in Halle.

Help jij ook mee?

Wij (Joanne en Johannes) transformeren een gangbaar melkveebedrijf naar een agro-ecologische burgerboerderij: we sluiten kringlopen, verrijken het landschap en versterken de biodiversiteit.

Maar dit kunnen we niet alleen! Net als deze groep mensen kun je ons helpen door ons financieel te steunen en door aan te geven dat je straks producten wilt afnemen (lid worden). Wil je eerst kennismaken met ons? Kom langs op een online kennismaking of een rondleiding op de boerderij!