Innovatie- en onderzoeksgroep

Met enige regelmaat worden we door onderzoekers gevraagd of we bij hun innovatie of onderzoek betrokken willen zijn. Onze basishouding is dat we dat graag doen, als boerderij willen we immers ook een katalysator voor de landbouwtransitie zijn.

Tegelijkertijd kan zoiets voor ons als boeren erg veel tijd kosten. De zoektocht daarin is wat de opbrengst bij de boerderij is én anderzijds hoe we de inspanning vanuit de boerderij zo effectief kunnen maken. Dat is de aanleiding om te starten met de innovatie- en onderzoeksgroep. In deze groep zijn alle innovatoren en onderzoekers aanwezig waar de boerderij een van de casussen of locaties is. Doel van de groep is dat onderzoekers beter kunnen aansluiten bij de praktijk van de boerderij, er geen data dubbel verzameld wordt én er op lange termijn 

De groep komt 4x per jaar gedurende een middag bij elkaar. Van deelnemers van de groep verwachten we dat die minimaal twee keer per jaar aanwezig zijn. We merken dat dit waardevolle ontmoetingen zijn die tot kenniscreatie leiden.

Deze middagen zien er over het algemeen als volgt uit:

  1. Voorstelronde
  2. Ronde over de boerderij met een presentatie over nieuwe ontwikkelingen
  3. Een gesprek over de onderzoeken die er lopen, welke raakvlakken er zijn en hoe die elkaar kunnen versterken

Van alle onderzoekers verwachten we dat ze hun data onder een Creative Commons licentie ter beschikking stelt aan andere deelnemers van de groep.

In de groep worden onder andere de volgende organisaties vertegenwoordigd: Aardpeer, Avans Hogeschool, Dairyconsult, Datura, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Louis Bolk Instituut, Squarewise, WUR, Van Hall Larenstein.

Zou je willen deelnemen aan de groep? Stuur dan een mail naar Johannes: johannes@depatrijs.eco