Help mee

We zijn volop bezig met de overname van de boerderij. We willen laten zien dat het kan: de transitie van een gangbaar melkveebedrijf naar een ecologisch verantwoorde en natuurinclusieve boerderij. Met eerlijke prijzen voor boeren en een korte weg van producent naar consument. Met een gezonde bodem, gesloten kringlopen en een innovatief verdienmodel. Burgerboerderij De Patrijs is een bedrijf van de toekomst, met als doel de ommezwaai in de landbouw concreet handen en voeten te geven.

De businesscase is prima, maar de schaalgrootte, diversiteit en organisatie zijn zo uniek dat we buiten de normale lijntjes kleuren. En dat vinden financiers lastig. Met alleen de bank lukt het niet.

Coöperatie de Patrijs is opgericht om het wél mogelijk te maken. Om de laatste 500.000 euro bij elkaar te krijgen geeft de coöperatie 500 deelcertificaten uit van 1000 euro. U kunt lid worden van de coöperatie door één of meerdere certificaten te kopen. Daarmee wordt u ook mede-eigenaar van de boerderij en draagt u bij aan een duurzame toekomst van De Patrijs én het in gang zetten van een omslag in de landbouw!

Financier mee!

Wij willen in december 2022 starten met de omschakeling van het huidige gangbare melkveebedrijf naar een agro-ecologische burgerboerderij. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Er zijn verschillende manieren hoe je mee kunt financieren. 

Word vrijwilliger

Wil je als vrijwilliger bijdragen aan ons initiatief?

Word lid van de boerderij

Zo kun je genieten van onze lokale producten.