Duurzame landbouw

Wij willen een gangbaar, intensief melkveebedrijf transformeren naar een gemengd en agro-ecologisch bedrijf, dat zijn producten levert aan mensen in de directe omgeving. 

In Nederland is de landbouw in de afgelopen eeuw enorm veranderd. Waar er in 1950 nog 410.000 landbouwbedrijven waren, zijn er nu nog maar zo’n 50.000 over. Het gemiddelde boerenbedrijf was een gemengd bedrijf van zo’n 5 hectare in 1950. Het paard werd vervangen door de trekker, de complexiteit van de gemengde bedrijven verdwenen, en veel bedrijven specialiseerden zich. Bedrijven werden groter, of verdwenen. Een gemiddelde melkveehouderij heeft nu zo’n 100 koeien. De prijs van de melk is in de afgelopen decennia nagenoeg niet gestegen, terwijl de kosten wel zijn toegenomen. Daardoor moeten boeren steeds efficiënter gaan produceren: hagen verdwijnen om plaats te maken voor vierkante meters productief grasland, het aantal dieren per bedrijf neemt toe, weilanden zijn strakke velden Engels raaigras. Ook wordt er veel fossiele brandstof gebruikt, komen koeienvoer en kunstmest van ver weg, en wordt de koeienmest afgevoerd. De kosten zijn hoog, de inkomsten laag.   

Wij denken dat dit systeem niet houdbaar is: niet voor onze omgeving en ook niet voor onze boeren. Wij geloven dat het anders kan. Het is tijd om een nieuwe relatie met de omgeving en de grond op te bouwen, op een nieuw gemengd bedrijf met koeien, kippen, een tuinderij, bomen en meer.

Niet uitputten maar verrijken

We gaan uit van natuurlijke principes. We willen een divers systeem creëren dat tegen een stootje kan en zijn omgeving niet uitput maar verrijkt. Ook gaan we werken aan een gezonde bodem zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 

In balans met de omgeving betekent grondgebonden werken, met zoveel koeien als past bij de grond, ongeveer 1 koe per hectare. Die koeien lopen dan weer lekker in de wei: goed voor het dierenwelzijn.

Kringlopen sluiten

Uiteindelijk willen we ook steeds meer kringlopen gaan sluiten: niets weggooien en gebruiken wat er is. Dat past heel goed bij een gemengd bedrijf. Zo vinden kippen allerlei insecten tussen de koeienmest. Wat ontbreekt op de boerderij, kopen we in de regio. Zo voorkomen we onnodig gesleep van grondstoffen en milieuschade ver van huis. 

Meer natuur en een mooier landschap

We gaan werken volgens natuurlijke principes en gaan ook actief met het landschap aan de slag. Een landschap zoals het van oudsher past in de Achterhoek: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden. Zo ontstaat ruimte voor planten en dieren. De patrijs is hierbij onze gids: kunnen we het deze boerenlandvogel naar de zin maken, dan is de boerderij voor heel veel soorten een goede plek.

Gezond voor jou

We zetten onze producten af binnen 15 kilometer van het bedrijf. Niet bij de supermarkt, maar direct bij een verslokaal bij jou in de buurt: geen overbodige tussenstappen, zonder onnodige voedselkilometers. We leveren ook producten van boeren uit de directe omgeving.  Zo weet jij precies wat je koopt: vers en gezond. Onze producten zijn (nog) niet biologisch gecertificeerd maar we werken wel volgens vergelijkbare principes. De boeren krijgen voor hun werk een eerlijke prijs: een prijs waarmee de boerderij straks duurzaam en zelfstandig kan voortbestaan. 

Goed voorbeeld

We zoeken een gangbaar, middelgroot bedrijf om mee aan de slag te gaan. We willen laten zien dat het mogelijk is om ook met die gangbare bedrijven een andere weg in te slaan.