Duurzame landbouw

Burgerboerderij de Patrijs is een melkveehouderij aan het transformeren tot gemengd, natuurinclusief en agro-ecologisch bedrijf, dat producten levert aan mensen in de directe omgeving. Het is tijd om een nieuwe relatie met de omgeving en de grond op te bouwen, op een nieuw gemengd bedrijf met koeien, varkens, groenteteelt, akkerbouw, bomen en meer.

De omgeving verrijken

We gaan uit van natuurlijke principes. We creëren een divers systeem dat tegen een stootje kan en zijn omgeving niet uitput maar verrijkt. Ook werken we aan een gezonde bodem, uiteraard gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 

In balans met de omgeving betekent ook grondgebonden werken, met zoveel koeien als past bij de grond, ongeveer 1 koe per hectare. Die koeien lopen uiteraard zoveel mogelijk in de wei: goed voor het dierenwelzijn.

Kringlopen sluiten

We zijn kringlopen steeds meer aan het sluiten: niets weggooien en gebruiken wat er is. Zo voorkomen we onnodig gesleep van grondstoffen en milieuschade ver van huis. Zo bestaat een deel van het krachtvoer van de koeien nu uit reststromen uit de voedingsindustrie. Doordat we reststromen voeren aan onze koeien, kunnen we niet biologisch gecertificeerd worden – deze reststromen zijn namelijk niet biologisch (lees meer).

Meer natuur en een mooier landschap

We werken volgens natuurlijke principes en gaan ook actief met het landschap aan de slag. Een landschap zoals het van oudsher past in de Achterhoek: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden. Zo ontstaat ruimte voor planten en dieren. De patrijs is hierbij onze gids: kunnen we het deze boerenlandvogel naar de zin maken, dan is de boerderij voor heel veel soorten een goede plek.

Gezond voor jou

We zetten onze producten af binnen 15 kilometer van het bedrijf. Niet bij de supermarkt, maar direct bij een verslokaal bij jou in de buurt: geen overbodige tussenstappen, zonder onnodige voedselkilometers. We leveren ook producten van boeren uit de directe omgeving. Zo weet jij precies wat je koopt: vers en gezond. Onze producten zijn niet biologisch gecertificeerd maar we werken wel volgens vergelijkbare principes. De boeren krijgen voor hun werk een eerlijke prijs: een prijs waarmee de boerderij straks duurzaam en zelfstandig kan voortbestaan.