Duurzame landbouw

In 1912 bouwde de overgrootvader van Johannes net ten zuiden van Vorden een nieuwe boerderij, boerderij Nieuw Venhorstink. In een relatief nieuw ontgonnen gebied groeide een klein, gemengd bedrijf.

In de eeuw die volgde is de boerderij enorm veranderd. Na de oorlog werd het paard vervangen door de trekker, verdween de complexiteit van het gemengde bedrijf en werd het ontwikkeld tot het gangbare melkveebedrijf dat het nu is. Een gangbaar bedrijf zoals heel veel andere: strakke biljartlakens Engels raaigras met weinig biodiversiteit, de koeien op stal, een hoog gebruik van fossiele brandstoffen en een in- en output uit balans: koeienvoer en kunstmest komen van ver, de koeienmest moet weer worden afgevoerd. De kosten zijn hoog, de inkomsten laag.

Wij denken dat dit systeem niet houdbaar is: niet voor onze omgeving en ook niet voor onze boeren. Wij geloven dat het anders kan. Nu, ruim 100 jaar later, is het tijd om een nieuwe relatie met de omgeving en de grond op te bouwen, op een nieuw gemengd bedrijf met koeien, kippen en een tuinderij.

Niet uitputten maar verrijken

Op onze boerderij gaan we uit van natuurlijke principes. Een divers systeem dat tegen een stootje kan en zijn omgeving niet uitput maar verrijkt. We werken aan een gezonde bodem zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 

In balans met de omgeving betekent ook minder koeien. Grondgebonden bedoelen we dan: zoveel koeien als past bij de grond. Op onze 50 hectaren gaat het dan niet om 160 maar maximaal 70 koeien. Die koeien lopen straks weer lekker in de wei: goed voor het dierenwelzijn.

Kringlopen sluiten

Uiteindelijk willen we ook steeds meer kringlopen gaan sluiten: niets weggooien en gebruiken wat er is. Dat past heel goed bij een gemengd bedrijf. Zo vinden kippen allerlei insecten tussen de koeienmest. Wat ontbreekt op de boerderij, kopen we in de regio. Zo voorkomen we onnodig gesleep van grondstoffen en milieuschade ver van huis. 

Meer natuur en een mooier landschap

We werken volgens natuurlijke principes en gaan ook actief met het landschap aan de slag. Een landschap zoals het van oudsher past in de Achterhoek: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden. Zo ontstaat ruimte voor planten en dieren. De patrijs is hierbij onze gids: kunnen we het deze boerenlandvogel naar de zin maken, dan is de boerderij voor heel veel soorten een goede plek.

Gezond voor jou

We zetten onze producten af binnen 15 kilometer van ons bedrijf. Niet bij de supermarkt, maar direct bij een afhaalpunt bij jou in de buurt: geen overbodige tussenstappen, zonder onnodige voedselkilometers. Zo weet jij precies wat je koopt: vers en gezond. Onze producten zijn (nog) niet biologisch gecertificeerd maar we werken wel volgens vergelijkbare principes. De boeren krijgen voor hun werk een eerlijke prijs: een prijs waarmee de boerderij duurzaam en zelfstandig kan voortbestaan.

Goed voorbeeld

We gaan aan de slag met een gangbaar, middelgroot bedrijf. We willen laten zien dat het mogelijk is om ook met die gangbare bedrijven een andere weg in te slaan.

Wij willen het ánders gaan doen!

Wij willen een gangbare melkveehouderij omvormen tot een gemengd, natuurinclusief en klimaatvriendelijk bedrijf. Wij willen laten zien dat het kan: een in alle opzichten gezonde landbouw. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Om de boerderij van Johannes' ooms aan te kopen is 4,8 miljoen euro nodig. Voor de laatste € 500.000 is een burgercoöperatie bezig om 500 certificaten van € 1.000 te verkopen.

Word jij ook deelgenoot van Coöperatie de Patrijs?

Lees er meer over >>