Duurzame landbouw

Burgerboerderij de Patrijs wordt een gemengd en agro-ecologisch bedrijf, dat producten levert aan mensen in de directe omgeving. Het huidige systeem is niet houdbaar: niet voor onze omgeving en ook niet voor onze boeren. Wij geloven dat het anders kan. Het is tijd om een nieuwe relatie met de omgeving en de grond op te bouwen, op een nieuw gemengd bedrijf met koeien, varkens, groenteteelt, akkerbouw, bomen en meer.

De omgeving verrijken

We gaan uit van natuurlijke principes. We willen een divers systeem creëren dat tegen een stootje kan en zijn omgeving niet uitput maar verrijkt. Ook werken we aan een gezonde bodem, uiteraard gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 

In balans met de omgeving betekent ook grondgebonden werken, met zoveel koeien als past bij de grond, ongeveer 1 koe per hectare. Die koeien lopen uiteraard lekker in de wei: goed voor het dierenwelzijn.

Kringlopen sluiten

Uiteindelijk willen we ook steeds meer kringlopen gaan sluiten: niets weggooien en gebruiken wat er is. Dat past heel goed bij een gemengd bedrijf.  Wat ontbreekt op de boerderij, kopen we in de regio. Zo voorkomen we onnodig gesleep van grondstoffen en milieuschade ver van huis. Zo krijgen de koeien nu reststromen uit de voedingsindustrie als krachtvoer. Doordat we reststromen voeren aan onze koeien kunnen we helaas niet biologisch gecertificeerd worden.

Meer natuur en een mooier landschap

We gaan werken volgens natuurlijke principes en gaan ook actief met het landschap aan de slag. Een landschap zoals het van oudsher past in de Achterhoek: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden. Zo ontstaat ruimte voor planten en dieren. De patrijs is hierbij onze gids: kunnen we het deze boerenlandvogel naar de zin maken, dan is de boerderij voor heel veel soorten een goede plek.

Gezond voor jou

We zetten onze producten af binnen 15 kilometer van het bedrijf. Niet bij de supermarkt, maar direct bij een verslokaal bij jou in de buurt: geen overbodige tussenstappen, zonder onnodige voedselkilometers. We leveren ook producten van boeren uit de directe omgeving.  Zo weet jij precies wat je koopt: vers en gezond. Onze producten zijn niet biologisch gecertificeerd maar we werken wel volgens vergelijkbare principes. De boeren krijgen voor hun werk een eerlijke prijs: een prijs waarmee de boerderij straks duurzaam en zelfstandig kan voortbestaan.