Waarom we ons door de Rabobank laten financieren

De financiering van een burgerboerderij: boer, bank en burger. Met Burgerboerderij de Patrijs zitten we in een boeiende fase.  Lang hebben we gezocht naar de puzzelstukjes die tot een complete financieringspuzzel kunnen leiden voor het aankopen van een melkveehouderij om onze plannen tot uitvoering te kunnen brengen. Nu komen we in de fase dat de puzzelstukjes aardig duidelijk worden en het tijd is om keuzes te maken. Ook voor jou!

Puzzelstukjes

We hebben aardig wat puzzelstukjes nodig om te komen tot de 4 miljoen euro die nodig is voor de overname en eerste opzet van de Burgerboerderij: een bancaire lening, een lening van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV, eigen vermogen van Johannes,  leningen van private investeerders, en de crowdfunding via de Coöperatie De Patrijs 500 en de Stichting Grondsteun. 

Banken moesten overtuigd worden

Bijna twee jaar geleden zijn we het gesprek aangegaan met een aantal banken. Waar zij in eerste instantie afhoudend reageerden, zijn ze gaandeweg overtuigd geraakt van ons ondernemerschap en onze plannen gaan omarmen.

Zowel de Rabobank als de Triodosbank zagen risico’s. Zo hadden ze deze bedenkingen: “Jullie zijn nog geen boer en jullie hebben nog niet eerder kaas gemaakt. 1.700 huishoudens vinden die boodschappen gaan doen: lukt dat wel? Geven gemeenten wel vergunningen voor jullie verslokalen?” enz. Toen dachten we: dan moeten we maar gewoon beginnen! Daarom huren we sinds januari 2021 een loods in Zutphen, waar we een kaasmakerij hebben gebouwd. Sinds maart  2021 leveren we producten via onze verslokalen in Vorden en Zutphen en inmiddels hebben we al honderden afnemende leden.

Het feit dat we dit allemaal konden laten zien, heeft gewerkt: in mei 2021 kregen we van zowel de Rabobank als de Triodos Bank een indicatief financieel voorstel.

Moeilijke keuze: Rabobank of Triodos Bank

We hadden dus de keuze. Beiden deden een prima zakelijk voorstel. De Rabobank is de huisfinancier van zo’n 90% van alle landbouwers in Nederland en financiert met name de gangbare landbouw. Niet voor niets richt actiegroep Extinction Rebellion zich met een campagne op het financieringsbeleid van de Rabobank. Qua type bank past de Triodos Bank beter bij ons initiatief dan de Rabobank.

De vraag die wij onszelf steeds vragen bij dit project is: hoe helpt dit de landbouwtransitie in de breedte? Wij willen als initiatief een katalysator voor de landbouwtransitie zijn. Vanuit die wens hebben we beide banken uitgedaagd om met een plan te komen hoe ons project gebruikt kan worden om de landbouwtransitie te versnellen. Waar de Triodos al enkel ‘groene’ initiatieven financiert, is er bij de Rabobank op dat vlak meer winst te behalen. Met de Rabobank kwamen we tot het meest potentievolle plan, juist omdat de Rabobank de huisbankier is van de agrarische sector. De  Rabobank is bereid om afspraken te maken over het gebruik van ons initiatief als inspirerend voorbeeld voor andere boeren. Bovendien kunnen we bijdragen aan de zoektocht naar belemmeringen in hun bestaande financieringsbeleid voor verduurzaming en korte ketens bij boeren. Ofwel: hoe kan de Rabobank het voor boeren eenvoudiger maken om financiering te krijgen voor verduurzaming, mits er een rendabel verdienmodel onder ligt.

Dit alles in overweging nemend, hebben we de keuze gemaakt voor de Rabobank. We zien er naar uit om, samen met hen, in de komende jaren de landbouwtransitie te versnellen richting een volhoudbaar voedselsysteem. Daarmee is weer één van de puzzelstukjes in de financiering gelegd.

Coöperatie De Patrijs 500: word mede-eigenaar van de boerderij

Een van de andere puzzelstukjes is de hoeveelheid eigen vermogen. Een groep buurtbewoners heeft het initiatief genomen om een burgercoöperatie op te zetten. Samen met andere burgers willen ze mede-aandeelhouder van de boerderij worden. Daarmee komt ook in de zakelijke vorm de relatie burger-boer mooi in balans. Wanneer je één of meerdere certificaten van € 1.000 koopt, word je deelgenoot van de Coöperatie. Zo word je een beetje mede-eigenaar van de Burgerboerderij!  Kijk op cooperatie.depatrijs.eco

Samen met de Stichting Grondsteun heeft de Coöperatie uiteindelijk meer dan € 1.000.000 gecrowdfund om de overname mogelijk te maken: een stevige en veerkrachtige basis onder de Burgerboerderij en een waardevolle verbinding tussen boer en burger.