Waarom we ons door de Rabobank laten financieren

De financiering van een burgerboerderij: boer, bank en burger. Met Burgerboerderij de Patrijs zitten we in een boeiende fase. Bijna een jaar zoeken we al naar puzzelstukjes die tot een complete financieringspuzzel kunnen leiden voor het aankopen van de boerderij van Johannes’ ooms in Vorden. Nu komen we in de fase dat de puzzelstukjes aardig duidelijk worden en het tijd is om keuzes te maken. Ook voor jou!

Puzzelstukjes

We hebben aardig wat puzzelstukjes nodig om te komen tot de 4,8 miljoen euro die nodig is voor de overname en eerste opzet van de Burgerboerderij: een bancaire lening, een lening van het omschakelfonds van het ministerie van LNV, eigen vermogen van Johannes, een lening van Johannes’ ooms, en de burgercoöperatie in oprichting.

Banken moesten overtuigd worden

Bijna een jaar geleden zijn we het gesprek aangegaan met een aantal banken. Waar zij in eerste instantie afhoudend reageerden, zijn ze gaandeweg overtuigd geraakt van ons ondernemerschap en onze plannen gaan omarmen.

Zowel de Rabobank als de Triodosbank zagen risico’s. Zo hadden ze deze bedenkingen: “Jullie zijn nog geen boer en jullie hebben nog niet eerder kaas gemaakt. 1.700 huishoudens vinden die boodschappen gaan doen: lukt dat wel? Geven gemeenten wel vergunningen voor jullie verslokalen?” enz. Toen dachten we: dan moeten we maar gewoon beginnen! Daarom huren we sinds januari een loods in Zutphen, waar we een kaasmakerij hebben gebouwd. Sinds maart leveren we producten via onze verslokalen in Vorden en Zutphen en inmiddels hebben we al meer dan 250 afnemende leden.

Het feit dat we dit allemaal konden laten zien, heeft gewerkt: in mei kregen we van zowel de Rabobank als de Triodos Bank een indicatief financieel voorstel.

Moeilijke keuze: Rabobank of Triodos Bank

We hadden dus de keuze. Beiden deden een prima zakelijk voorstel. De Rabobank is de huisfinancier van zo’n 90% van alle landbouwers in Nederland en financiert met name de gangbare landbouw. Niet voor niets richt actiegroep Extinction Rebellion zich met een campagne op het financieringsbeleid van de Rabobank. Qua type bank past de Triodos Bank beter bij ons initiatief dan de Rabobank.

De vraag die wij onszelf steeds vragen bij dit project is: hoe helpt dit de landbouwtransitie in de breedte? Wij willen als initiatief een katalysator voor de landbouwtransitie zijn. Vanuit die wens hebben we beide banken uitgedaagd om met een plan te komen hoe ons project gebruikt kan worden om de landbouwtransitie te versnellen. Waar de Triodos al enkel ‘groene’ initiatieven financiert, is er bij de Rabobank op dat vlak meer winst te behalen. Met de Rabobank kwamen we tot het meest potentievolle plan, juist omdat de Rabobank de huisbankier is van de agrarische sector. De  Rabobank is bereid om afspraken te maken over het gebruik van ons initiatief als inspirerend voorbeeld voor andere boeren. Bovendien kunnen we bijdragen aan de zoektocht naar belemmeringen in hun bestaande financieringsbeleid voor verduurzaming en korte ketens bij boeren. Ofwel: hoe kan de Rabobank het voor boeren eenvoudiger maken om financiering te krijgen voor verduurzaming, mits er een rendabel verdienmodel onder ligt.

Dit alles in overweging nemend, hebben we de keuze gemaakt voor de Rabobank. We zien er naar uit om, samen met hen, in de komende jaren de landbouwtransitie te versnellen richting een volhoudbaar voedselsysteem. Daarmee is weer één van de puzzelstukjes in de financiering gelegd.

Burgercoöperatie in oprichting zoekt nog deelgenoten

Een van de andere puzzelstukjes is de hoeveelheid eigen vermogen. Om gefinancierd te worden is ongeveer een kwart eigen vermogen nodig in het bedrijf. Een groep buurtbewoners heeft het initiatief genomen om een burgercoöperatie op te zetten. Samen met andere burgers willen ze mede-aandeelhouder van de boerderij worden. Daarmee komt ook in de zakelijke vorm de relatie burger-boer mooi in balans. De burgercoöperatie is nog op zoek naar mensen die één of meer certificaten van € 1.000 willen kopen en daarmee deelgenoot worden. Meer weten? Kijk op cooperatie.depatrijs.eco