Stichting Voorgrond steunt De Patrijs om kloppend verhaal en deugdelijk team

De 1 miljoen euro die Burgerboerderij De Patrijs zichzelf voor de crowdfunding als doel stelde, is inmiddels gehaald; dit dankzij honderden certificaten van Deelgenoten, talrijke donaties én ook veel leningen. Een grote bijdrage in de laatste categorie is van Stichting Voorgrond. ‘Het verhaal van De Patrijs klopt gewoon. Prima aanpak, door een stevig en deugdelijk team’, geeft bestuursvoorzitter Hans Zwagemaker aan.
 

Net als zovelen maakt Stichting Voorgrond zich zorgen over de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland. En dat niet alleen, ze doet er ook wat aan. Niet letterlijk door ‘handjes uit de mouwen’ technisch advies of het maken van herstelplannen, wel door mensen en initiatieven voor herstel van biodiversiteit financieel te ondersteunen.

Natuurinclusief boeren
‘Behalve dat we financieel bijdragen aan projecten die de biodiversiteit vooruithelpen, helpen we ook het doen van onderzoek, educatie en de landbouwtransitie’, vertelt Hans. ‘Boeren die de overstap willen maken naar natuurinclusieve landbouw horen daarbij.’

Voorgrond is verbonden met Burgercoöperatie Land van Ons die met burgergeld landbouwgrond aankoopt en duurzaam beheert. ‘Maar we hebben ook onze eigen projecten en netwerk. Uit dat netwerk meldde zich een vermogende particulier die Voorgrond wilde steunen. In het gesprek dat we met hem hadden, liet hij regelmatig De Patrijs vallen. Daaruit hebben we met elkaar de conclusie getrokken dat dit initiatief zeer geholpen is bij een lening van tien jaar.’

Het bestuur van Voorgrond is zelf ook gecharmeerd van De Patrijs en heeft uit eigen middelen geld bijgelegd. ‘Ook omdat De Patrijs letterlijk invulling geeft aan de landbouwtransitie door een gangbare veehouderij om te vormen tot een natuurinclusief, gemengd bedrijf.’

De patrijs als gids
Ook het betrekken van zoveel burgers en het inrichten van een korte keten verdient de steun van zijn stichting, vindt de bestuursvoorzitter. ‘Het verhaal van De Patrijs klopt gewoon. Bovendien ziet het team er stevig en deugdelijk uit. En de plannen met het landschap: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden zijn veelbelovend. Met de patrijs als gids, kan dit niet anders dan een succes worden.’