Stichting Grondsteun

Bij Burgerboerderij de Patrijs werken we graag vanuit het drievoudig eigenaarschap: de ondernemers, de gemeenschap en het eigendom.

Voor het eigendom van gronden werken we samen met Stichting Grondsteun. De stichting heeft een belangrijke rol in de crowdfunding van de landbouwgrond. Zij beheert de verkregen financiële middelen. De stichting gebruikt het geld om grond voor de boerderij aankopen. Afhankelijk van de middelen die beschikbaar zijn, komt een groter deel van de gronden in eigendom van de stichting. De stichting stelt de gronden beschikbaar aan de boerderij.

De stichting heeft een onafhankelijk bestuur. Kijk op de website van de stichting voor meer informatie over de stichting. Kijk ook op de pagina van ons project om ons project te ondersteunen.

Bijdragen aan de stichting

De stichting verwerft grond en stelt die ter beschikking aan boeren die op een duurzame manier voedsel willen produceren. Een duurzame manier is: in een veerkrachtig systeem dat bijdraagt aan herstel van het landschap, biodiversiteit en natuurlijke processen. Nu voor dít bedrijf, maar in de toekomst ook voor andere boerenbedrijven! Hoeveel grond de stichting kan verwerven, is afhankelijk van jóuw bijdrage. Op deze pagina kun je zien hoe je kunt bijdragen!

Wij willen het ánders gaan doen!

Wij willen een gangbare melkveehouderij omvormen tot een gemengd, natuurinclusief en klimaatvriendelijk bedrijf. Wij willen laten zien dat het kan: een in alle opzichten gezonde landbouw. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Om de boerderij van Johannes' ooms aan te kopen is 4,8 miljoen euro nodig. Voor de laatste € 500.000 is een burgercoöperatie bezig om 500 certificaten van € 1.000 te verkopen.

Word jij ook deelgenoot van Coöperatie de Patrijs?

Lees er meer over >>