Oproep: in coöperatieve verbanden werken

Zaterdag 16 maart j.l. was op de boerderij een interessante bijeenkomst. De documentaire de Queeste werd in de koeienstal van de Burgerboerderij de Patrijs vertoond.

Onder af en toe goedkeurend geloei van de dames op stal keek een groep van rond 20 Burgerboeren en andere belangstellenden (zelfs vanuit Soest!) naar deze documentaire.

In het kort is de documentaire het verhaal van drie verschillende ondernemers, het verhaal van de botsing tussen “willen” en “kunnen/mogen”, het verhaal van doorzettingsvermogen.

Uit de gedachtenwisseling achteraf met de kijkers (met een pilsje en kaas van lokale herkomst!) bleek vooral de stroperigheid en de bizarre grondprijzen de grootste hindernissen. Omvormen van gangbaar naar een andere bedrijfsvorm wordt dan bijzonder lastig.

Terugfietsend borrelde een idee op, dat ik graag openbaar maak om daarover van gedachten te wisselen. Mijn inspiratie ligt in mijn vaste overtuiging dat burgerkracht en ondernemingsgeest gebundeld kunnen worden tot iets dat boven zichzelf uitstijgt. Noem me idealistisch, maar er zijn wereldwijd veel voorbeelden te vinden van eigengereide burgers en ondernemers, die stug volhielden.

Dit is het idee:

“Zou de gemeente Lochem de eerste gemeente in Nederland kunnen worden met een minimale impact op landschap, met maximaal werkplezier en goede economische perspectieven door veel meer in coöperatieve verbanden te gaan werken?”

Met zo’n ambitieus plan voor ogen zou ik graag in contact komen met al diegenen die dit de moeite van bekijken en bespreken waard vinden.

Het is een persoonlijk initiatief en de Patrijs verleent mij ruimte in de nieuwsbrief, maar speelt geen actieve rol in de verdere organisatie. Ze hebben het al druk genoeg!!

Lijkt het je wat, denk je vanuit je creatieve gedachten mee te willen kneden aan dit idee, van harte welkom! Mijn e-mail adres staat hieronder voor een eerste kontakt.

Ben benieuwd!

Guus Koopman
07guus@gmail.com