Minister Schouten bij Zomergasten

Afgelopen zondag was Carola Schouten, onze minister van LNV, bij Zomergasten, waar ze vertelde over haar visie op landbouw. Eigenlijk verwoordde ze heel mooi de visie die wij met Burgerboerderij de Patrijs hebben.

Ze liet een fragment zien van de film ‘The Biggest Little Farm’, waarin eenden een probleem vormden in de vijver, maar na zorgvuldig observeren werden ze even later ingezet als oplossing bij een slakkenplaag. Carola: “Het idee dat je van natuurlijke principes ook een oplossing kunt maken voor een probleem dat zich aandient, ik denk dat dat een heel waardevol inzicht is. Juist voor de vraagstukken waar we nu voor staan.” Dat vraagt om “observatie gevolgd door creativiteit”. Als ecologen zijn wij ook steeds nauwgezet aan het observeren en proberen we ons voedselsysteem te ontwerpen naar het voorbeeld van natuurlijke ecosystemen. Zo werken we met de natuur mee, en niet er tegenin. 

Ook zien we oud minister Mansholt die na de Tweede Wereldoorlog de schaalvergroting in de landbouw inluidde. Maar al in 1968 kwam hij tot inkeer: “Het is toch ook een waanzinnige situatie. (..) Dit tekent het beeld dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden. (..) Er zijn zoveel koeien. (..) We moeten dus het aantal koeien verminderen. (..) De vermindering van de veestapel die nodig is, is een sociaal probleem, veel meer dan een economisch probleem.” Waar toen de uitdagingen in de landbouw een sociaal probleem zijn, is dat wat ons betreft nu ook het geval. Het vraag dus ook een sociale oplossing om uit de huidige landbouwcrisis te komen. Dat is waarom we denken dat een burgerboerderij een goed initiatief is, juist nu!

Kijken dus! Vanaf minuut 35:40 gaat het over haar visie op landbouw. De uitzending is online terug te kijken tot 27 augustus.