Deelgenotendag: het begin is er!

Meer dan honderd geïnteresseerden bezochten ‘de deelgenotendag’ om de plannen rondom de overname van burgerboerderij de Patrijs te horen. De dag was ook het startsein van de crowdfunding, om het laatste stukje van de financiering rond te krijgen en de boerderij over te kunnen nemen.

In de aanloop naar de overname zijn ze al begonnen: burgerboerderij De Patrijs  produceert en  verkoopt al lokale producten: eigen kaas en zuivel, aangevuld met regionale producten. Maar om de boerderij  over te nemen hebben Johannes Regelink en Joanne Malotaux nog vijf ton nodig. Ze  roepen betrokken burgers op om te investeren in één of meer certificaten van duizend euro. Zij steunen daarmee het initiatief én worden meteen een stukje mede-eigenaar van de boerderij. Deze crowdfunding ging zaterdag 10 juli officieel van start.

Het begin is er

Een groep buurtgenoten van de bestaande melkveehouderij is al groot voorstander van de plannen en steunt het initiatief van Burgerboerderij De Patrijs al. Zij richtten coöperatie De Patrijs 500 op. Bij voorinschrijving werden, dankzij de inspanning van buren van de boerderij, al 105 certificaten verkocht, en bij het schrijven van dit bericht staat de teller op 139.

Om de bestaande melkveehouderij over te nemen, hebben Joanne en Johannes bijna 5 miljoen euro nodig. “Het ondernemingsplan is goed uitgewerkt en kansrijk”, zegt Johannes. Maar de schaalgrootte, de diversiteit en de organisatie van De Patrijs zijn zo uniek, dat we buiten de lijntjes kleuren. Financiers vinden dat lastig. Toch is het gelukt om de Rabobank en andere partijen te overtuigen om kapitaal beschikbaar te stellen in de vorm van leningen. Samen met ons eigen vermogen van een half miljoen euro betekent het dat we de boerderij bijna kunnen overnemen.”

Er is nog een paar maanden de tijd voor de crowdfunding om met de verkoop van de overige certificaten de droom en daarmee de transitie in de landbouw op gang te brengen. Helpt u ook mee?

U leest er alles over op coöperatie.depatrijs.eco