‘De Patrijs is een boerenbedrijf zoals de maatschappij het wil’

Blair van Pelt en haar partner Wanka Lelieveld wonen in Wageningen. Dat vinden ze net te ver om
voor de wekelijkse boodschappen naar De Patrijs te rijden of fysiek bij te dragen aan de boerderij.
Maar gelukkig zijn ze verder in alles Deelgenoot. ‘Dit is volgens ons de mooiste manier om een
boerenbedrijf te verankeren in de maatschappij.’

‘Weet je wat zo wrang is?’, steekt Wanka van wal. ‘Wat Burgerboerderij De Patrijs beoogt, is precies
wat de maatschappij van boeren vraagt. Een inclusief bedrijf dat gezond voedsel produceert en
verder tal van oplossingen biedt voor grote vraagstukken waar we voor staan. En dat het juist zo’n
initiatief zoveel moeite kost om de financiering rond te krijgen en van de grond te komen, is gewoon
jammer.’

 

‘Wat Burgerboerderij De Patrijs beoogt, is precies wat de maatschappij van boeren vraagt: Een inclusief bedrijf dat gezond voedsel produceert en tal van oplossingen biedt voor grote vraagstukken waar we voor staan.’

Nu er door de stikstofcrisis zoveel polarisatie is in boeren- en voedselland, blijkt dat veel mensen
helemaal niet meer weten waar ze voor of tegen moeten zijn. Ook daarom, stelt Blair die doceert aan
Wageningen University, is De Patrijs zo’n waardevol initiatief.

Vliegwiel voor transitie
‘Mensen die zich financieel of op een andere manier verbinden aan de Burgerboerderij, zullen
ervaren hoe complex en mooi het is om op een gezonde manier goed voedsel te produceren.
Johannes en Joanne zetten hun kennis om in actie en waarmee ze een grote positieve impact
maken.’ Zo beschouwd kan De Patrijs volgens haar een vliegwiel zijn dat bijdraagt aan een veel
grotere transitie naar een gezond voedselsysteem.

Door de directe relatie met omgeving, burgers en consumenten springt De Patrijs volgens hen uit
boven andere vormen van duurzame landbouw. ‘En daarom is het ook dat we niet alleen financieel
commited zijn, maar ik ook blijf sparren met Johannes en Joanne en mijn netwerk inzet voor dit zo
waardevolle initiatief’, besluit Blair.

 

Net als Blair en Wanka ook bijdragen aan de transitie naar een gezond voedselsysteem? Ga naar www.depatrijs.eco/laatdepatrijslanden en help mee!