Boerderij zo organiseren dat deze ‘als vanzelf’ omgevingswaarden creëert

Onbewust hebben boeren generaties lang niet alleen voedsel, maar ook veel andere waarden aan hun omgeving toegevoegd. Eeuwenlang waren het deze streekeigen boerderijen die het landschap, de ecologische ontwikkeling en de sociale samenhang bepaalden. Feitelijk was dit alles echter een ‘bijvangst’; geen doel op zich maar een resultaat ván het boeren. En dat is iets dat we weer opnieuw kunnen leren organiseren, schrijft Ron Methorst, lector Omgevingsinclusief Ondernemen bij Aeres Hogeschool én Deelgenoot van De Patrijs.

Boerderijen waren vroeger plekken waar men samenwerkte om seizoenswerk te klaren, met oogstfeesten om samen te vieren. Boerderijen waren ook de plekken waar streekeigen gerechten werden bereid en waar ruimte was voor diversiteit aan mensen en talenten. Het waren boerderijen dus, die door ‘gewoon te boeren’ een bron waren van meerwaarde voor de omgeving.

‘Elk boerenbedrijf zal zichzelf opnieuw de vraag moeten stellen: hoe ben ik van meerwaarde voor mijn omgeving?’

Methorst constateert in zijn blog dat deze positieve effecten niet meer ‘als vanzelf’ ontstaan. De eenzijdige focus op efficiënte productie per uur en per hectare maakt dat alles wat niet productief is, automatisch wegvalt. Dan valt er veel ‘van de wagen’, schrijft hij.

Volgens de lector moeten we het principe dat het boerenbedrijf waarde voor de omgeving creëert op een nieuwe manier gaan organiseren. Elk boerenbedrijf zal zichzelf opnieuw de vraag moeten stellen: hoe ben ik van meerwaarde voor mijn omgeving? Wanneer boeren een bedrijfsopzet terugvinden met een meerwaarde voor fysieke én sociale omgeving, kunnen natuur en landschap weer floreren, krijgt de relatie met de burger opnieuw inhoud en raken burgers ook weer actief betrokken bij ‘hun’ boer.

 

De hele blog van Ron Methorst lees je hier

 

Ook De Patrijs zoekt steeds naar hoe ze van meerwaarde kan zijn voor haar omgeving. De basis is en blijft natuurlijk voedselproductie, maar ook leggen we actief de verbinding met de burger en creëren een divers systeem dat de natuurlijke omgeving niet uitput maar juist verrijkt. Wil je daaraan bijdragen en je ook aan De Patrijs verbinden? Laat De Patrijs Landen via www.depatrijs.eco/laatdepatrijslanden