Aardpeer maakt aankoop 4 ha grond mogelijk!

Ruim 700 investeerders leggen 7,2 miljoen euro bij elkaar en kopen daarmee 93 ha landbouwgrond voor de transitie naar een volhoudbare voedselproductie, een gezondere bodem en meer biodiversiteit. De stichting Aardpeer wil die grond verpachten aan boeren die
beloven ook te werken aan de natuur. Burgerboerderij de Patrijs is één van de vijf ondernemingen waaraan Aardpeer de grond zal verpachten.

Onder andere Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Gelderland stappen in de
obligatielening omdat deze past in hun beleggingsbeleid èn bijdraagt aan de natuurdoelstellingen. Arjan Vriend, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, vertelt aan Aardpeer: “Dankzij de aankoop van grond voor Burgerboerderij de Patrijs wordt er een bijdrage geleverd aan het herstel van het Achterhoekse landschap en de kenmerkende biodiversiteit”.

Grond gezocht

Stichting Aardpeer koopt 4 ha hectare grond in de omgeving van de boerderij en geeft deze in erfpacht
aan Burgerboerderij de Patrijs. Daarvan is al van 1,7 ha grond duidelijk welke dat zal zijn, gelegen aan de Hamminkweg in Vorden. Voor de overige hectares zijn we nog op zoek naar een perceel dat door Aardpeer aangekocht kan worden. De aankoop van deze extra hectares maakt het mogelijk om extensiever te werken en vergemakkelijkt het financieel rendabel krijgen van Burgerboerderij de Patrijs.

Word deelgenoot

Er komen er steeds meer puzzelstukjes bij elkaar die het mogelijk maken om de boerderij van  Johannes’ ooms over te kunnen nemen. Om de overname succesvol te kunnen afronden wordt
deze week gestart met een crowdfundingsactie om 500.000 euro op te halen. 

Op 10 juli nodigen we je van harte uit op de deelgenotendag voor meer informatie over
hoe jij hieraan kan bijdragen. Word jij deelgenoot?