Vacature: medewerker ledencontact en administratie (8 uur per
week)

Deze vacature is ingevuld –

Burgerboerderij de Patrijs heeft vier verslokalen waar 400 leden regelmatig boodschappen doen. Dit maakt het mogelijk een gangbaar melkveebedrijf om te gaan schakelen naar een agro-ecologische boerderij: de koeien gaan naar buiten, we bouwen kunstmest en krachtvoer af, kopen geen voer meer aan van ver, ontwikkelen kruidenrijk grasland, verrijken het landschap en streven naar het sluiten van kringlopen. Daarnaast wordt het een gemengd bedrijf: met o.a. eigen groenteteelt en akkerbouw. Inmiddels maken we onze eigen zuivel en kaas.

Dagelijks nemen leden contact met ons op met vragen. De vragen zijn zowel informatief als administratief van aard. We zoeken iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het ledencontact en afspraken opvolgt. Waar nodig verwerk je aanpassingen in de verkoop-administratie. Maandelijks verstuur je de facturen naar onze leden en verzorg je de incasso. Administratieve ervaring en digitale vaardigheid is een vereiste.

Naast een arbeidsvergoeding bieden we je de ervaring van werken in een gelijkwaardig, energiek en soms zoekend team. Besluitvorming in het team gaat vanuit gelijkwaardigheid, eigen gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid zoals Johannes dit beschreef in zijn boekje Organiseren als spreeuwen.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail met je ervaring naar Johannes Regelink. We zoeken iemand die uiterlijk 1 mei wil en kan starten.

johannes@depatrijs.eco

06-55738510