Deze vacature is inmiddels vervuld!

Joanne en Johannes nemen in 2021 het melkveebedrijf van Johannes’ ooms over. Het is nu een gangbaar bedrijf met 160 melkkoeien en 50 ha grond in gebruik. Komende jaren gaat het bedrijf in transitie naar een agro-ecologische vorm van landbouw: de koeien gaan naar buiten, we bouwen kunstmest en krachtvoer af, kopen geen voer meer aan van ver, ontwikkelen kruidenrijkgrasland, verrijken het landschap en streven naar het sluiten van kringlopen. De melk zal op de boerderij worden verzuiveld en worden afgezet in de directe omgeving van de boerderij. Voor meer informatie over onze plannen, zie www.depatrijs.eco.

Joanne en Johannes werken aan het bedrijf en houden ons in de komende jaren bezig met het werven van leden en daarmee het draaiend krijgen van het verdienmodel. Daarom zijn we op zoek naar een kaasmaker/verzuivelaar (en een melkveehouder) met enkele jaren werkervaring. Je kunt goed zelfstandig werken, je bent verantwoordelijk voor het hele verzuivelingsproces. Je vindt het leuk om bij te dragen aan de transitie die deze boerderij gaat doormaken in de komende jaren. De te maken producten op de boerderij zijn in elk geval: goudse kaas, (half)volle melk, volle en magere yoghurt, karnemelk, kefir, (slag)room, boter, kwark en crème fraiche.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail met je ervaring naar Joanne of Johannes. De vervolgprocedure hangt af van de hoeveelheid reacties. Je hoort sowieso binnen twee weken wat van ons.

Joanne: joanne@depatrijs.eco, 06-41346622
Johannes: johannes@depatrijs.eco, 06-55738510