Stichting Grond voor de Patrijs

Burgerboerderij de Patrijs bestaat uit drie ‘delen’: ondernemers, leden (verenigd in de ledencoöperatie) en een stichting. Daarmee worden drie belangen op passende wijze georganiseerd: ondernemerschap, gemeenschap en eigendom.

Stichting Grond voor de patrijs beheert de verkregen financiële middelen. De stichting gebruikt het geld om de boerderij en bijbehorende gronden te helpen aankopen. Afhankelijk van de middelen die beschikbaar zijn, komt een groter deel van de gronden en de boerderij in eigendom van de stichting. De stichting stelt de gronden beschikbaar aan de boerderij.

De stichting heeft een onafhankelijk bestuur. Ook is er een ANBI-status aangevraagd, daarmee wordt het mogelijk om belastingvrij te schenken aan de stichting.

Doelstelling van de stichting

De Stichting Grond voor de patrijs verwerft grond en stelt die ter beschikking aan boeren die op een duurzame manier voedsel willen produceren. Een duurzame manier is: in een veerkrachtig systeem dat bijdraagt aan herstel van het landschap, biodiversiteit en natuurlijke processen. Nu voor dít bedrijf, maar in de toekomst ook voor andere boerenbedrijven! Hoeveel grond de stichting kan verwerven, is afhankelijk van jóuw bijdrage. Op deze pagina kun je zien hoe je kunt bijdragen!

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

Thijs Fijen promoveerde op de relatie tussen natuurlijke bestuiving en landbouwkundige opbrengst aan de Wageningen Universiteit. Als postdoc werkt hij aan diverse projecten die gerelateerd zijn biodiviersiteitsvraagstukken in landbouwkundige settings.

Jiri van der Drift