Bestuursleden gezocht

Onze consumenten zijn verenigd in de ledencoöperatie. Voor
deze ledencoöperatie zijn we ook op zoek naar bestuursleden. Zij
vertegenwoordigen de leden richting de ondernemers op de boerderij. Heb je
interesse, stuur een mail aan johannes@depatrijs.eco