Bestuursleden gezocht!

Naast toekomstige leden en financiers zijn we ook op zoek naar bestuursleden voor het bestuur van Ledencoöperatie de Patrijs. Dit bestuur vertegenwoordigt de leden richting de ondernemers op de boerderij.

Samen met het agrarisch bedrijf van de ondernemers maken de Stichting en de Ledencoöperatie onderdeel uit van de driegeleding die bijdraagt aan effectieve onderlinge verhoudingen. Daarmee worden drie belangen op passende wijze georganiseerd: eigendom, gemeenschap en ondernemerschap. Hiermee sluiten we aan bij de Community Land Trust Nederland beweging.